EQUIP DIRECTIU

Director – Miquel Mestre Morey
 

Secretari – Jaume Andreu Ochogavia Seguí

Cap d’estudis – Antonio Amengual Aloy

Cap d’estudis adjunt – Miquel Gayà Rotger

PERSONAL DOCENT

Professorat Orientació

Barceló Riera, Alexandra – Cap de departament didàctic o de família professional –

Lluzar Buigues, Ester

Oliver Galea, Tomàs

Professorat Llengües Extrangeres

Medina Fornas, Silvia 

Professorat FOL

Travieso Adrover, Daniel 

Professorat Transport i manteniment de Vehicles

Sansó Nicolau, Sebastià – Cap de departament didàctic o de família professional – -Tutor- 

Amengual Aloy, Antonio

Amengual Monserrat, Sebastià  – Tutor –

Cañellas Cirer, Joan Miquel

Escobar Esteban, Juan

Gayà Rotger, Miquel

Giarrizzo, Roberto

Ginart Serrano, Pablo Luis  – Tutor –

Gómez Rubio, Jesús  – Tutor –

Mestre Morey, Miquel

Moragón Mondéjar, Jose Luis  -Tutor –

Ochogavía Seguí, Jaume Andreu

Sitges Riera, Juan

Soler Trias, José  -Tutor –

PERSONAL NO DOCENT

Consergeria

· Torn de matí:

Francisco Javier Gómez Ferreira

· Torn d’horabaixa:


Secretaria

Pablo César De La Rocha Jiménez – Cap de secretaria

MEMBRES CONSELL SOCIAL


 

SR. MIQUEL MESTRE MOREY

Director i representant de l’Adminisitració Educativa


 

SR. JAUME A. OCHOGAVÍA SEGUÍ

Secretari


 

SR. VICTOR ARJONA BORRALLO

Representant de l’Adminisitració Educativa

Cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de les Illes Balears


 

SRA. CATALINA ROSA PONS TABERNER

Representant de l’Administració Laboral

Cap Departament de Gestió Administrativa i Jurídica del SOIB


 

SRA. PILAR FUENTES ALAMO

Representant de l’Administració Laboral

Cap del Servei de Planificació, Acreditacions i Certificats de Professionalitat del SOIB


 

SR. FRANCISCO MARTORELL ESTEBAN

Representant de les organitzacions empresarials més representatives

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB)

SUP. SRA. CARME FRANCÉS ABENZA


 

SR. ALEX CASARES TORRENS

Representant de les organitzacions empresarials més representatives

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM)

SUP. SRA. ISABEL BENNASAR MARTÍNEZ


SRA. Mª ÀNGELS AGUILÓ BOSCH

Representant de les organitzacions empresarials més representatives

Secretària d’Ocupació i Formació CCOO

SUP. SR. XISCO MELLADO


 

SR. JAUME GIL GARAU

Representant de les organitzacions empresarials més representatives

UGT

SUP. SRA. COLOMA JAUME VIDAL


 

SR. TONI AMENGUAL ALOY

Representant del professorat


 

SR. SEBASTIAN SANSO NICOLAU

Representant del professorat


 

SR. ANTONIO AMADOR FERNÁNDEZ

Representant de l’alumnat


 

SR. PABLO CÉSAR DE LA ROCHA JIMÉNEZ

Representant del Personal no docent

SUP. SR. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ FERREIRA