AGENDA 2030

El CIFP L’Embat està compromès amb l’Agenda 2030:

Objectiu 3
BONA SALUT I BENESTAR PERSONAL I COL·LECTIU
Objectiu 4
EDUCACIÓ DE QUALITAT
Objectiu 8
FEINA DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
Objectiu 9
INNOVACIÓ I MILLORA DE LES INFRASTRUCTURES INDUSTRIALS
Objectiu 10
DISMINUCIONS DE LES DESIGUALTATS SOCIALS
Objectiu 11
CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES