CIFP
L'EMBAT

PRESENTACIÓ DEL CENTRE

El centre CIFP L’Embat és un centre de nova creació que començà la seva història el curs 2022-23. El centre pren el testimoni de la formació en embarcacions esportives iniciada al CIFP Juníper Serra, amb el propòsit d’especialitzar-se dins d’aquest sector i incorporant altres modalitats de formació dins d’aquest àmbit. Als cicles d’FP Bàsica i Grau Mitjà s’afegiran, entre altres, Certificats de professionalitat i Cursos d’especialització.

UBICACIÓ

Carrer Gremi Teixidors 33, 07009, Palma, Illes Balears.

Notícies Destacades