CIFP
L'EMBAT

PRESENTACIÓ DEL CENTRE

El centre CIFP L’Embat és un centre de nova creació que començà la seva història el curs 2022-23. El centre pren el testimoni de la formació en embarcacions esportives iniciada al CIFP Juníper Serra, amb el propòsit d’especialitzar-se dins d’aquest sector i incorporant altres modalitats de formació dins d’aquest àmbit. Als cicles d’FP Bàsica i Grau Mitjà s’afegiran, entre altres, Certificats de professionalitat i Cursos d’especialització.

UBICACIÓ

Carrer Gremi Teixidors 33, 07009, Palma, Illes Balears.

ESTUDIS IMPARTITS

El centre CIFP L’Embat és un centre de nova creació que començà la seva història el curs 2022-23.

Notícies Destacades