CIFP
L'EMBAT

PRESENTACIÓ DEL CENTRE

El centre CIFP L’Embat és un centre de nova creació que començarà la seva història aquest curs 2022-23. El centre pren el testimoni de la formació en embarcacions esportives iniciada al CIFP Juníper Serra, amb el propòsit d’especialitzar-se dins d’aquest sector i incorporant altres modalitats de formació dins d’aquest àmbit. Als cicles d’FP Bàsica i Grau Mitjà s’afegiran, entre altres, Certificats de professionalitat i Cursos d’especialització.,

Ubicació provisional

Mentre finalitzen les obres del CIFP L’Embat, les classes s’impartiran al Antic Parc de Bombers, situat al Carrer Gremi Picapedrers, 1, 07009, Palma, Illes Balears

Ubicació definitiva

Una vegada finalitzades les obres, les classes s’impartiran al CIFP L’Embat, situat al carrer Gremi Teixidors 33, 07009, Palma, Illes Balears

ESTUDIS IMPARTITS

El centre CIFP L’Embat és un centre de nova creació que començarà la seva història aquest curs 2022-23

Notícies Destacades