INFORMACIÓ ADMISSIÓ I MATRÍCULA 1er CURS
(2023/24)

Data 24/07/2023. Consulta la publicació de la llista ACTUALITZADA definitiva d’espera (per cada una de les vies d’accés).

Data 19/07/2023. Consulta la publicació de les llistes definitives d’FP dels sol·licitants RESERVAT / NO RESERVAT (Grau Bàsic, Grau Mitjà presencial, Grau Mitjà Intensiva).

La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar a quin centre han obtingut reserva de plaça.

A les llistes definitives surt RESERVAT / NO RESERVAT.

RESERVAT no vol dir MATRICULAT. Per tant, vostè ha de contactar amb el centre que ha obtingut RESERVA de plaça per tramitar la matrícula, els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2023.

L’única identificació dels sol·licitants són 4 xifres del seu document d’identitat (de l’alumne/a sigui menor o major d’edat) i, està ordenat per ordre numèric.
Vostè s’ha de cercar i comprovar si té o no reserva de plaça.

Exemples: DNI 12345678A ***4567**     NIE: X1234567A ****4567*     Passaport PA1234567 *****4567

En el cas dels cicles de modalitat presencial d’FP GM presencial, els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés (ESO, FP GB, altres vies).

En el cas de no obtenir cap reservat, consulti la llista d’espera per veure la posició que ocupa.

També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es (http://fp.caib.es)>> cal clicar Procés d’Admissió 2023-24 de la modalitat Presencial o Intensiva que varen fer el tràmit.

Apareixerà “Estat de la vostra sol·licitud d’Admissió”
DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)
DATA NAIXEMENT Alumne(a).
Consultar.

 

Data 19/07/2023. Consulta la publicació de la llista definitiva d’espera (per cada una de les vies d’accés).

 

 

Data 10/07/2023. Consulta la publicació de llistes provisionals d’FP de sol·licitants SENSE RESERVA/ADJUDICACIÓ DE PLAÇA (GB, GM ordinària, GM Intensiva).

  • A les llistes provisionals NO SURT RESERVA/ADJUDICACIÓ DE PLAÇA.
  • La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.
  • L’única identificació dels sol·licitants són 4 xifres del seu document d’identitat.
  • En el cas dels cicles de modalitat presencial d’FP GM general, els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés (ESO, FP GB, altres vies).
  • També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a).

 

 

 

Presencial

Calendari dels procés d’admisió i matrícula als cicles formatius PRESENCIAL d’FP (curs 2023-2024)

S’han publicat les instruccions del procediment d’admissió als Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat presencial. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 fins el 30 de juny

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

Intensiva

Calendari del procés d’admissió i de matrícula a L’FP DUAL INTENSIVA (curs 2023-2024)

S’han publicat les instruccions del procediment d’admissió als cicles formatius de Formació Professional en la modalitat intensiva. El termini per presentar sol·licituds és de l’1 fins el 30 de juny.

Us recomanam que, per fer el tràmit, us doneu d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-ho fer: Usuari Gestib o Autenticació mitjançant @Clave .

Els alumnes que han realitzat el tràmit anònimament han de venir al centre per entregar la sol·licitud signada i la documentació requerida.

Els alumnes que han realitzat el tràmit identificat amb @Clave o amb usuari Gestib ja tenen la sol·licitud enregistrada i només han de venir al centre a entregar-la si a la sol·licitud indica que han d’adjuntar documentació.

Trobareu tota la informació i els tràmits: Portal web Formació Professional CAIB