PROVES LLIURES

Què són les proves lliures?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

Les proves lliures no inclouen docència, els continguts de cada mòdul venen definits al currículum del cicle. Aquests són accessibles a la web del Ministeri todofp.es.

Les proves lliures solen ser convocades una vegada a l’any.  Per poder matricular-se a aquestes proves els candidats tenen els mateixos requisits que per matricular-se al cicle al que hi participin (edat, titulacions prèvies o prova d’accés, etc. ).  

Convocatòries anteriors

Actualment no es disposa de convocatòries anteriors.

CONVOCATÒRIA 2024

S’ha publicat la convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB num. 18, de 6 de febrer).

Calendari de les proves:

Inscripcions: del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos al centre  educatiu

Publicació de llistes provisionals d’inscrits: 25 de març 

Publicació de llistes definitives d’inscrits: 12 d’abril

Realització de les proves: entre el dia 2 i el 31 de maig (s’ha de determinar el calendari)

Podeu trobar més informació i l’imprès per realitzar la inscripció a l’apartat “Proves Lliures” de la pàgina web del departament de Formació Professional ( https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2024/)

Relació provisional de persones inscrites: Accés llistat

Llista definitiva d’inscrits: Accés llistat

Publicació del calendari del centre, els criteris d’avaluació i la relació de material necessari per fer les proves: