Constitució del Consell Social del CIFP L’Embat

El passat dimarts 20 de desembre es va constituir el Consell Social del CIFP L’Embat a les instal·lacions del SOIB.

Entre els temes tractats: Anàlisi i situació del centre a data actual, pressupost 2022 i esborrany del Pla Funcional.