Embarcacions comencen a arribar al CIFP L’Embat

Les embarcacions comencen a arribar al CIFP L’EMBAT.

👉 S’han portat les embarcacions que romanien al @cifpjuniperserra_
👉 GrĂ cies als mestres d’aixa del @conselldemca hem rebut 2 bots de fusta.
👉 Gràcies a @portsdebalears hem rebut 2 embarcacions de fibra i dos motors forabordes.
👉 Hem rebut un motor del @maritimmallorca que serà repintat pels alumnes.