Dia internacional de la dona en el sector marítim

Avui 18 de maig és el dia internacional de la dona en el sector marítim, que es celebra des de l’any 2022. Des del CIFP L’Embat volem celebrar aquest dia, on hi ha les alumnes que estan cursant al centre el cicle de Tècnic d’embarcacions d’esbarjo, tant en la modalitat presencial com la intensiva.

“Formació-Visibilitat-Reconeixement: En pro d’un entorn laboral lliure d’obstacles per a les dones en el sector marítim”.