Seguim construint el CIFP l’Embat

El centre comptarà amb una superfície total construïda de 4000 metres quadrats, distribuïts en planta baixa (2389 m2), planta primera 1146 m2) i planta segona (788 m2).

La distribució serà la següent:

Àrea formació:
10 aules polivalents de 46 m2 cada una 460 m2
1 Taller de mecànica 291 m2
1 Taller d’electricitat/electrònica 288 m2
1 Taller de jarcias/ veles 214 m2
1 Taller de carpinteria i fibra 221 m2
1 Taller textil i veleria 195 m2
1 Taller de pintura 183 m2
1 Taller de xarxes 111 m2
1 Aula de seguretat marítima i Primers auxilis 119 m2
1 Sala de simulació 64 m2

Àrea administració i direcció:
1 Despatx per direcció
1 Despatx de coordinació
1 Despatx d’orientació
1 Secretaria
5 Despatxos per departaments i professors
1 Sala de professors
2 Vestuaris professors
2 Vestuaris alumnes
4 Magatzems

Altres:
Biblioteca 103 m2
Sala de descans alumnes 64 m2

Oficina SOIB 111 m2