Entrega del projecte Jardineres al CIFP Juníper Serra

El passat dimarts dia 6 de juny, vàrem fer l’entrega de tres jardineres a les instal·lacions del CIFP Juníper Serra.

Les jardineres Tramuntana, Llevant i Mestral han estat fetes per l’alumnat de primer curs dels estudis de Formació Professional Bàsica de Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo del CIFP L’Embat durant el curs 2022/2023, dintre el projecte “Construcció de jardineres”.

L’objectiu principal s’ha basat en el coneixement de materials i eines relacionades amb el treball de la fusta. Així com, a adquirir uns hàbits de feina amb aquest tipus de material: muntatges, desmuntatges, reparacions, prevenció de riscs laborals,… aplicables, en un futur, al manteniment d’embarcacions d’esbarjo. Aquestes jardineres estan fetes amb fusta i tractaments nàutics, per mantenir-se en perfectes condicions sense importar els anys o el clima.

En aquest projecte intermodular hi han participat el distint professorat del cicle de cadascun dels mòduls involucrats, tant dels mòduls tècnics com els mòduls de ciències i de comunicació.

Les jardineres diposen d’un cartell on s’indica el grup i integrants que hi han treballat, amb un codi QR on apareix les característiques de cada jardinera:

Jardinera Tramuntana:

https://cifplembat.com/jardinera-tramuntana/

Jardinera Llevant:

https://cifplembat.com/jardinera-llevant/

Jardinera Mestral:

https://cifplembat.com/jardinera-mestral/

Esperem que el CIFP Juníper Serra pugui lluir les seves espectaculars plantes amb aquestes jardineres fetes a mida.