Noves formacions al CIFP L’Embat: Certificats de Professionalitat de nivell 1 i nivell 2

  • Certificat professional d’operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals i de
    recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo, (280 hores), nivell 1.
  • Certificat professional parcial de manteniment i instal·lació dels sistemes elèctrics i
    electrònics d’embarcacions esportives i d’esbarjo, (280 hores), nivell 2.

                                           Més informació!!!