Segona sessió formativa per a tutors de centre educatiu FP Intensiva 2022

La Direcció General de Formació Professional i la Cambra de Comerç de Mallorca organitzaren una sessió de formació dirigida als tutors de centre d’FP Intensiva, on hi participaren del CIFP L’Embat els tutors del primer i segon grup, el dia 9 de novembre.

Tracta els altres com els agradaria ser tractats”Per desenvolupar la tasca de tutor de centre i aconseguir els millors resultats, no n’hi ha prou amb els coneixements tècnics i teòrics, també és necessari tenir coneixements transversals, destreses, aptituds i la millor actitud i predisposició. S’han de treballar les competències transversals com la gestió dels recursos, les relacions interpersonals, el treball en equip, el lideratge, la comunicació, la gestió de la informació, la comprensió del model i els processos. Conèixer el procés, entendre les nostres tasques i responsabilitats i les de empreses i alumnes propiciarà una millor entesa entre les parts, facilitarà les relacions i evitarà conflictes, pèrdua de confiança i desmotivació innecessàries.

Per a garantir l’èxit de l’FP Intensiva, una bona gestió de la comunicació i gestió interna és necessària per promoure un clima adequat i optimitzar la productivitat de l’organització.