Curs càiacs amb la Federació Balear Piragüisme

El passat 5 de juny, arrel del conveni de col·laboració de la Federació Balear de Piragüisme i el CIFP L’Embat, es va dur a terme un curs sobre les normes bàsiques de navegació de càiacs, així com els diferents tipus de càiacs que s’empren en l’actualitat. I després varen realitzar una prova pràctica de caiguda i posterior recuperació del càiac mentre se navega.

Hi participaren l’alumnat de primer curs del Títol Professional Bàsic de Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo, així com els alumnes de primer del Grau Mitjà Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo de modalitat presencial així com d’intensiva.

Durant aquest present curs, aquests alumnes han dut a terme la restauració/reparació de diversos càiacs de la Federeació Balear de Piragüisme.