Cas d’èxit: Estudiant Títol Professional Bàsic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Juan Mut és antic alumne del cicle de Formació Professional Bàsic de Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo. 

En aquest cicle, en Joan va aprendre a realitzar operacions auxiliars de manteniment electromecànic en sistemes i equips, de reparacions en elements estructurals i aparells, de protecció i embelliment de superfícies, tant en embarcacions esportives com d’esbarjo, seguint les instruccions rebudes, adoptant les mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana i en la llengua cooficial pròpia, així com en alguna llengua estrangera.

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector del manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, principalment en tallers de reparació i manteniment naval i construcció d’embarcacions d’esbarjo i esport.