Pel procediment d’admissió i lliurament de documentació, és necessari demanar CITA PRÈVIA, enviau email a:

preinscripcio@cifplembat.com

En l’email indiqui: nom i llinatges de l’alumne/a, DNI/NIE, número de telèfon de contacte, motiu pel qual demana cita prèvia i altres comentaris que consideri.

Horari de Secretaria: de 9:00h a 13:00h