Sessió informativa Formació Professional Intensiva

25 alumnes de primer i segon curs varen participar el 4 d’octubre a la jornada de presentació de la Formació Professional Intensiva per els alumnes del cicle de Manteniment d’Embarcacions. 
Les ponents de la jornada varen ser Cristina Julià i Eloina Sanchez de la Cambra de Comerç de Mallorca, Maria del Mar Sastre i Maria Pons de la DGFPIEAS,  i Sebastià Sansó i Antoni Amengual professor tutor i Cap d’Estudis del CIFP L’Embat.
La Cambra de Comerç, soci preferent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per establir i gestionar els convenis de formació amb les empreses del sector nàutic de Mallorca.